Tepelná čerpadla země-voda

Voda a země jsou primární přírodní zdroje tepla a mohou tak člověku poskytovat stabilní tepelný zdroj. Tepelná čerpadla země/voda převádí sluneční tepelnou energii akumulovanou v zemské kůře, či geotermální energii, na tepelnou, která se poté využívá k vytápění objektů.

Proč zvolit tepelná čerpadla země/voda?

  • Stabilní tepelný zdroj
  • Vyšší topný faktor než jiná tepelná čerpadla
  • Dlouhodobá životnost
  • Absolutně tichý chod 

Princip tepelného čerpadla země/voda

Země jako zdroj energie pro tepelná čerpadla země/voda

Tepelná čerpadla země/voda jsou zařízení, která umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí. Poté jej převádí na vyšší teplotní hladinu a předávají ho cíleně pro potřeby vytápění nebo na ohřev teplé užitkové vody. Pro získávání tepla ze země do systému tepelného čerpadla země/voda se využívá:

Tepelná čerpadla země/voda se zemními kolektory

Pokud byste si přáli tepelné čerpadlo země/voda se zemními kolektory budete potřebovat větší plochu nezastavěného pozemku. Jedná se však o levnější variantu, než  u varianty se zemními vrty. Pro zemní kolektor také není většinou nutné stavební povolení, jako je tomu u vrtů. Výhodou zemního kolektoru oproti vrtu je také to, že výkopové práce a položení kolektorů se dají provést částečně svépomocí. Bezpodmínečně nutné je ovšem použití kvalitního materiálu pro vystrojení půdního kolektoru.

Zemní kolektor je plastová trubka, která je položena do hloubky přibližně 1-2m, s roztečí také 1m a kterou proudí nemrznoucí kapalina. Vhodná plocha kolektoru odpovídá asi trojnásobku plochy vytápěného objektu.

Tepelná čerpadla země/voda s hloubkovými vrty

Tepelná čerpadla země/voda s hloubkovými sondami patří k nejluxusnějšímu, avšak také k nejdražšímu řešení při získávání energie ze země. Jejich výhodou je však nezávislost na venkovní teplotě. Teplota v těchto hloubkách (80-150m) je po celý rok stálá, cca 10°C, čímž je dosahováno vysokého topného faktoru.

Topný faktor udává poměr získané tepelné energie a spotřebované elektrické energie. Okamžitá hodnota topného faktoru se neustále mění podle provozních podmínek a proto se pro celkové hodnocení používá tzv. provozní (průměrný) topný faktor za celou topnou sezónu. Čím je číslo topného faktoru vyšší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější.

Topný faktor příznivě ovlivňuje:

co nejvyšší teplota nízkoteplotního zdroje, ze kterého je teplo odebíráno. Nejvýhodnějším primárním zdrojem je tedy podzemní voda (geotermální prameny), 

co nejnižší teplota teplonosné látky (topné vody nebo vzduchu) v topné soustavě, vhodné je tedy podlahové vytápění nebo nízkoteplotní velkoplošná tělesa, vhodné fyzikální

a chemické vlastnosti chladiva a dobré konstrukční provedení tepelného čerpadla.

Vzduchová čerpadla se díky vysokému rozptylu teplot ovzduší pohybují celoročně na hodnotách 2,5 – 2,8, ostatní varianty čerpadel mají hodnoty 3,5 – 4,0, dosáhnout lze i hodnot nad 5,0.

Přednosti tepelného čerpadla země/voda

Tepelná čerpadla země/voda jsou dodávána pouze ve vnitřním provedení a mají obecně, ve srovnání s tepelnými čerpadly vzduch/voda, vyšší topný faktor.

Vybrali jste si z naší nabídky tepelné čerpadlo země/voda? Nebo se ještě stále rozhodujete, které řešení by bylo právě pro Vás to pravé? Sjednejte si s námi bezplatnou schůzku. Budeme Vám nápomocni ve všech směrech.

 

Přílohy